Konferencja

Nowoczesny
Dyrektor Przedszkola

Dołącz do konferencji NDP, aby uzyskać maksymalną dawkę wiedzy merytorycznej i skutecznie prowadzić przedszkole w roku 2022/2023.

Partner główny
Kup bilet
1 października
2022
Airport Hotel Okęcie, Warszawa

Kto wygłosi prelekcje?

Aneta Konefał

Dyrektor przedszkola, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny, logopeda, wykładowca. Autorka projektu "Misiowa Mama", a także wielu dokumentów, szkoleń i pomocy dydaktycznych.

Monika Sobkowiak

Przyjaciółka dzieci i nauczyciel. Sercem, głową i piórem oddana edukacji przedszkolnej. Nauczycielka wychowania przedszkolnego, neurologopeda, autorka bloga Pani Monia i merytoryczny ninja EduMail.

Agnieszka Pessel

Pracownik samorządowy z dwudziestoletnim stażem, na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej oraz głównego specjalisty ds. oświaty. Specjalizuje się w prawie oświatowym, prawie finansowym oraz rachunkowości budżetowej.

Ewelina Seweryn

Psycholog, iberystka, dyplomowana terapeutka biofeedback. Założycielka prywatnych placówek oświatowych, wieloletnia dyrektor szkoły. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu neurodydaktyki i wiedzy o tym, jak uczy się mózg.

Aneta Szostak-Sulewska

Ekspertka w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Pomysłodawczyni i prowadzącą Ogólnopolską Telewizję dla Nauczycieli w Awansie #awansTv. W Kapeluszu z Kwiatami stworzyła i z sukcesem przeprowadziła liczne kursy i webinary o tematyce związanej z awansem i rozwojem zawodowym nauczycieli. Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako nauczyciel oligofrepopedagog, pełniąc funkcję dyrektora placówki oświatowej. W swoich kursach, webinarach czy ebookach podpowiada w jaki sposób przejść przez ścieżkę awansu zawodowego, jakich kompetencji nabywać, jak poruszać się w przepisach prawa oświatowego. Jak z pasją i zaangażowaniem budować wizerunek nauczyciela eksperta.

Roman Lorens

Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, trener i wykładowca, specjalista prawa oświatowego. Ambasador marki MAC Technologie Grupa MAC S.A. oraz ekspert w dziedzinie prawa
oświatowego w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.
Certyfikowany trener. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu zarządzania oświatą.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizacją i zarządzaniem oświatą oraz nowymi technologiami w edukacji.

Jaki jest program?

9:00 - 9:30
Rejestracja, przywitanie uczestników
9:30 - 10:20
Jak oceniać nauczycieli za pomocą "szkiełka i oka" zachowując przy tym serce?
Aneta Konefał

Jak oceniać nauczycieli? Które z kryteriów wymaga „szkiełka i oka”, a które serca? Jak usprawnić proces oceniania, a przede wszystkim ukazać nauczycielom jego wartość dla pracy własnej? Podczas prelekcji zajmiemy się praktycznymi aspektami tworzenia dokumentacji oceny pracy, min. arkuszem samooceny odnoszącym się do ocenianych obszarów.

10:20 - 11:10
Dotacje oświatowe – pobranie, wykorzystanie i kontrola
Agnieszka Pessel

Celem wystąpienia jest zapoznanie słuchaczy ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi dotyczącymi dotacji oświatowych, najnowszym orzecznictwem sądowym oraz opiniami RIO, jak też poznanie i ocena doświadczeń różnych placówek w zakresie rozliczania dotacji oraz przeprowadzonych kontroli pod kątem prawidłowości wykorzystania dotacji. Posłuży to w pierwszej części prelekcji kształceniu umiejętności osądu dopuszczalnego przeznaczenia dotacji oświatowych. Uwzględnione zostanie rozliczanie dotacji na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W drugiej części prelekcji nastąpi zapoznanie słuchaczy z zasadami zwrotu dotacji oświatowej do budżetu jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywaniem statutu szkoły/przedszkola jako podstawy oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Objaśnione zostanie, co oznacza zapis, że dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków poniesionych w roku budżetowym, na który została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą zadania/ Przybliżane będą standardy oraz techniki kontroli, co powinno pomóc słuchaczom w należytym przygotowaniu się do kontroli, w tym udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez kontrolerów (powoływania się na odpowiednie przepisy oraz wyroki sądowe). Ponadto wyłożone zostaną zasady właściwego dokumentowania wydatkowania dotacji w ciągu roku.

11:10 - 11:40
Przerwa kawowa - czas na networking
(w cenie biletu)
11:40 - 12:30
Znacząca rola dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczycieli
Aneta Szostak-Sulewska

W czasie spotkania omówimy ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli oraz zadania dyrektora w tym zakresie wynikające z zapisów prawa oświatowego. Prelegent przedstawi dobre praktyki, które warto wdrożyć w przedszkolu, by awans zawodowy nauczycieli służył ich rozwojowi oraz rozwojowi placówki.

12:30 - 13:20
Przedszkole kreatywności i innowacji
Monika Sobkowiak

Podczas wystąpienia uczestnicy będą mieli okazję poznać atrakcyjne rozwiązania metodyczne, które pozytywnie wpłyną na atrakcyjność placówki przedszkolnej, podniosą poziom satysfakcji zarówno dzieci, rodziców, jak i nauczycieli.  Zdobyta wiedza z zakresu twórczego rozwiązywania problemów, a także wykorzystanie metodyki STEM pozwoli wspierać nauczycieli w wyznaczaniu kierunków rozwoju, budzić świadomość i zainteresowanie rodziców, a przede wszystkim przełoży się na sukces edukacyjny najmłodszych.

13:20 - 14:20
Obiad
(w cenie biletu)
14:20 - 15:10
Nadzór pedagogiczny w przedszkolu - planowanie, organizacja i dokumentowanie
Roman Lorens

Nadzór pedagogiczny jest jednym z koniecznych warunków właściwego przebiegu procesów edukacyjnych w przedszkolu. Jak właściwie  planować nadzór pedagogiczny z uwzględnieniem wniosków z nadzoru i kierunków polityki oświatowej państwa? Jak skutecznie przygotować się do ewentualnej kontroli zewnętrznej? Jak kierunki polityki oświatowej państwa uwzględnić w planie nadzoru pedagogicznego? Uczestnicząc w spotkaniu będzie można przygotować  się do nowego roku szkolnego zarówno od strony merytorycznej jak i praktycznej, zarówno w oparciu o potrzeby przedszkola jak i obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

15:10 - 16:40
Dobrostan w pracy dyrektora + panel dyskusyjny
Ewelina Seweryn

Podczas tej prelekcji odpowiemy m.in. na pytania:
- Czym jest i dlaczego tak ważna jest odporność psychiczna w pracy nowoczesnego dyrektora?
- Jak skutecznie budować i wzmacniać odporność na stres?

Czyli jak możemy dbać o dobrostan psychiczny w kontekście wiedzy o tym, czego potrzebuje szczęśliwy mózg.

Ponadto w tej części konferencji odbędzie się panel dyskusyjny. W panelu udział wezmą Ewelina Seweryn, Aneta Konefał oraz Patrycja Hajtek-Pachoń.

W panelu dyskusyjnym porozmawiamy m.in: o tym:
- jak radzić sobie z największymi wyzwaniami dyrektora,
- jak mądrze zarządzać naszym dobrostanem,
- oraz jak zachować w tym wszystkim zdrowy balans, aby nie "zwariować" :)

16:40 - 17:00
Podziękowanie, zakończenie konferencji

Uwaga, zostały ostatnie sztuki biletów. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz!
Kup bilet

Nowoczesny Dyrektor Przedszkola

Pierwsza tak merytoryczna konferencja w Polsce

Zaprosiliśmy najlepszych prelegentów z Polski. Są to wybitni dyrektorzy i eksperci. Na żywo podzielą się swoim doświadczeniem, dzięki któremu zyskają Państwo nowe spojrzenie na zarządzanie przedszkolami. Konferencja NDP pozwoli także poznać najnowsze trendy, wymienić się doświadczeniem z pozostałymi dyrektorami, czy też „na gorąco” przedyskutować tematy związane z nadchodzącymi zmianami w oświacie, a przede wszystkim, zdobytą wiedzę praktycznie zastosować w codziennym zarządzaniu własnymi placówkami.

To pierwsze tak wyjątkowe wydarzenie w skali całej Polski. Składa się tylko z wartościowych prelekcji. Nie będzie żadnej prelekcji reklamowej. Stawiamy na merytorykę popartą praktyką i doświadczeniem.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Najlepsi prelegenci w jednym miejscu

Konferencja NDP to doskonałe miejsce, by poznać znanych i cenionych ekspertów z branży przedszkolnej, porozmawiać z nimi “twarzą w twarz” oraz wymienić się doświadczeniami.

Wymiana doświadczeń

Oprócz znakomitych prelegentów, obecni także będą dyrektorzy przedszkoli publicznych i niepublicznych, z którymi można nawiązać wartościowe relacje oraz wymienić się doświadczeniem.

Wiedza, którą można zastosować w praktyce

Każdy uczestnik konferencji otrzyma nagranie wydarzenia oraz materiały od każdego z prelegentów. Zdobytą wiedzę i materiały można praktycznie wdrożyć w swoich placówkach.

Dołącz do uczestników - ostatnie bilety

899 zł 699 zł brutto
Kup bilet

Potrzebujesz faktury przelewowej lub proformy? Napisz na ndp@inso.pl lub zadzwoń 789 284 119

Dla kogo jest ta konferencja?

dla dyrektorów publicznych przedszkoli

dla dyrektorów niepublicznych przedszkoli

Gdzie odbędzie się konferencja?

Airport Hotel Okęcie to hotel usytuowany w południowo-zachodniej części Warszawy, przy zbiegu dróg krajowych: S2, S7, S8, w bezpośrednim sąsiedztwie Lotniska Chopina. Do hotelu bez problemu można dostać się z centrum Warszawy za pomocą sieci transportu publicznego.

Organizator

Na co dzień dostarczamy aplikację do wsparcia codziennej pracy przedszkoli i żłobków. Z naszej aplikacji korzysta już ponad 800 placówek z całej Polski. Od 7 lat jesteśmy związani z branżą przedszkolną. Przy tworzeniu aplikacji współpracujemy z setkami dyrektorów i właścicieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, by jak najskuteczniej eliminować wyzwania związane z codziennym zarządzaniem.

Partner główny

Partnerzy

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Gdzie i kiedy odbędzie się konferencja?

Konferencja odbędzie 1 października 2022 roku stacjonarnie w Warszawie w Hotelu Airport Okęcie.

Jak dojechać na miejsce konferencji?

Hotel Airport Okęcie znajduje się na ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 Stycznia) w Warszawie.

Czy wystawiacie fakturę przelewową lub proformę?

Tak. W takiej sytuacji prosimy o kontakt na ndp@inso.pl

Czy obiad jest w cenie biletu?

Tak. Przekąski, kawa i obiad są w cenie biletu.

Przyjadę do Warszawy pociągiem. W jaki sposób dostanę się do hotelu z dworca PKP?

Z Dworca Centralnego do Airport Hotel Okęcie dojeżdża autobus linii 175, a z Dworca Zachodniego – autobus linii 154. Z autobusu nr 175 należy wysiąść na przystanku Komitetu Obrony Robotników 01. Podróż autobusem linii 154 kończymy na przystanku Komitetu Obrony Robotników 04. Następnie należy przejść przez ulicę Żwirki i Wigury i udać się w kierunku ul. Cybernetyki i minąć Hotel Sangate Airport (po lewej stronie). Airport Hotel Okęcie będzie widoczny jako kolejny obiekt przy ul. Komitetu Obrony Robotników, w pobliżu ronda na styku ulic: Wirażowa / Cybernetyki.

Potrzebujesz faktury płatnej przelewem lub pro forma?
Masz inne pytania?

Wypełnij formularz kontaktowy.

Wiadomość została wysłana, dziękujemy!
Oops! Wystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie.