II Edycja Konferencji

Nowoczesny
Dyrektor Przedszkola

Startujemy z II edycją najbardziej merytorycznej konferencji!
Dołącz do nas, aby uzyskać maksymalną dawkę wiedzy i skutecznie prowadzić przedszkole w nowym roku szkolnym 2023/2024

Partner główny
Sprzedaż zakończona
29-30 września 2023
Park Hotel Diament, Katowice

Kto wygłosi prelekcje?

Aneta Szostak-Sulewska

Ekspertka w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Pomysłodawczyni i prowadzącą Ogólnopolską Telewizję dla Nauczycieli w Awansie #awansTv. W Kapeluszu z Kwiatami stworzyła i z sukcesem przeprowadziła liczne kursy i webinary o tematyce związanej z awansem i rozwojem zawodowym nauczycieli. Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako nauczyciel oligofrenopedagog, pełniąc funkcję dyrektora placówki oświatowej. W swoich kursach, webinarach czy ebookach podpowiada w jaki sposób przejść przez ścieżkę awansu zawodowego, jakich kompetencji nabywać, jak poruszać się w przepisach prawa oświatowego. Jak z pasją i zaangażowaniem budować wizerunek nauczyciela eksperta.

Anna Stalmach-Tkacz

Dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli GES SOKRATES, Prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Edukacji EDU-MONTIS, dyplomowany coach profesjonalny, koordynator sieci kadry kierowniczej oświaty, ekspert do spraw nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz nadzoru pedagogicznego, edukacji włączającej, a także nowoczesnych technologii w zarządzaniu i realizacji procesów edukacyjnych, autorka programów nauczania, podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół i przedszkoli.

Agnieszka Pessel

Wieloletni kontroler, Ekspert Lex Prawo oświatowe WoltersKluwers, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli, odwołania od decyzji administracyjnych do SKO.

Dorota Lubas

Terapeutka pedagogiczna, trenerka, nauczycielka dyplomowana, mgr resocjalizacji – pedagog specjalny (absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Od 12 lat właścicielka placówki edukacyjno-terapeutycznej Pracowni i Rozwoju Kreska, w której tworzy przestrzeń do pracy dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi, ze spektrum dysleksji, ze spektrum autyzmu, z zaburzonym rozwojem psychoruchowym. Prowadzi treningi kreatywności dla dzieci i młodzieży wykorzystując metodę dramy stosowanej oraz treningi umiejętności społecznych (TUS) z elementami play therapy.
W indywidualnych konsultacjach oraz warsztatach i wykładach (stacjonarnie i online) pomaga nauczycielom oraz rodzicom rozwiązywać trudne sytuacje związane z dziećmi i młodzieżą.

Danuta Rusin

Dyrektor i właściciel trzech placówek Niepublicznych Przedszkoli. Absolwentka Akademii Trenerów Mentalnych dla Dorosłych oraz Akademii Trenerów Mentalnych Biznes. Wykładowczyni na Akademii Trenerów Mentalnych Junior. Prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej w zakresie treningu mentalnego w zarządzaniu. Pomaga w efektywnej integracji zespołu i budowania wysokiej jakości jego pracy. Prowadzi szkolenia dla Wydawnictwa Nowa Era – dla nauczycieli i dyrektorów. Autorka projektu – „Dzika Ósemka” – mentalny trening grupy przedszkolnej. Na portalu Facebook prowadzi profil Edukacja z Klasą, gdzie promuje treści motywacyjne oraz edukacyjne dla dorosłych. Pracowała jako nauczyciel biologii w liceum ogólnokształcącym oraz jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Aktualnie studentka Studiów Podyplomowych na kierunku Integracja Sensoryczna. Trener mentalny.

Jolanta Siuda-Lendzion

Pedagog, manager, manager oświaty, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego z przeszło 20- letnim stażem pracy, były dyrektor przedszkola, doradca rodzinny. Twórczo rozwija nauczycieli, rodziców oraz dzieci. Prowadzi autorskie szkolenia, prelekcje i warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Wspiera dyrektorów przedszkoli zwłaszcza w ogarnianiu dokumentacji z zakresu nadzoru pedagogicznego. Prowadzi Akademię Twórczego Rozwoju prowadząc zajęcia rozwojowe dla przedszkolaków. Rodzicom pokazuje drogę wartości, jaką warto kroczyć wychowując swoje dziecko. Rozwija twórczo dzieci prowadząc dla nich zajęcia wszechstronnie rozwijające oraz zajęcia czytania metodą sylabową. Spełniona, kreatywna, otwarta, żyjąca wartościami, mająca dar przekazywania wiedzy (zwłaszcza tej z rozporządzeń czy ustaw).

Bądź Nowoczesnym Dyrektorem Przedszkola i zarządzaj swoją placówką na miarę XXI wieku

To już II edycja najlepszej i tak merytorycznej konferencji dla Nowoczesnych Dyrektorów Przedszkoli. Podczas konferencji osobiście poznacie Państwo wybitnych prelegentów, którzy na żywo podzielą się swoją wiedzą, popartą praktyką i doświadczeniem, dzięki której zyskają Państwo nowe spojrzenie na zarządzanie przedszkolami.

Konferencja to również idealne miejsce i czas, aby poznać pozostałych uczestników, wymienić się doświadczeniami oraz nawiązać nowe, wartościowe branżowe kontakty.

To najlepsza i najbardziej wartościowa konferencja w skali całej Polski.

Dołącz już teraz w promocyjnej cenie!

Sprzedaż zakończona

Program konferencji

Pierwszy dzień

9:30 - 9:50
Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 10:50
Kompetencje Dyrektora Przedszkola na miarę XXI wieku - wyzwania, zasoby, perspektywy
Anna Stalmach-Tkacz

Współczesny dyrektor przedszkola stawia każdego dnia czoło nowym wyzwaniom, a każda decyzja jaką podejmuje determinowana jest dobrem wychowanków i rozwojem placówki. W jaki sposób zmieniający się świat wpływa na kompetencje kadry kierowniczej przedszkoli, gdzie warto szukać wsparcia i w jakich kierunkach rozwijać swoje kompetencje? Jakie strategie przywództwa czy zarządzania obrać w swojej strategii kierowania placówką?

10:50 - 11:40
Czynniki wpływające na efektywność udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w grupach ze zróżnicowanymi potrzebami
Dorota Lubas
Podczas prelekcji zostanie omówiony holistyczny kontekst udzielania efektywnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem potrzeb różnych grup dzieci wymagających wsparcia. Przyjrzymy się roli diagnozy funkcjonalnej; implikacjom wdrożeń nowej klasyfikacji ICD - 11, szczególnie zmianom dotyczących dzieci ze spektrum autyzmu. Uczestnicy otrzymają praktyczne inspiracje jak tworzyć środowisko edukacji wysokiej jakości - czyli przyjaznej dla dzieci ze SPE.
11:40 - 12:10
Przerwa kawowa – czas na networking

(w cenie biletu)

12:10 - 13:00
Wspierająca rola dyrektora w procesie rozwoju zawodowego i osobistego nauczyciela
Aneta Szostak-Sulewska
W czasie spotkania omówione zostaną obowiązujące ścieżki awansu zawodowego, obowiązki dyrektora wobec nauczycieli wchodzących na ścieżkę awansu zawodowego oraz narzędzia przydatne dyrektorowi we wspieraniu procesu awansu zawodowego.
13:00 - 13:50
Dotacje oświatowe – prawidłowe rozliczenie, dokumentowanie, kontrola
Agnieszka Pessel

Podczas wystąpienia zostaną poruszone tematy statutu przedszkola, szczegółowe zasady wykorzystania dotacji, wydatki na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zatrudnianie pracowników/członków rodziny, płace – limity wynagrodzeń oraz w jaki sposób przygotować się do kontroli w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji, oraz jak postępować po jej zakończeniu.

13:50 - 15:00
Obiad
(w cenie biletu)
15:00 - 15:50
Trening mentalny w zarządzaniu
Danuta Rusin

Być może zastanawiasz się skąd czerpać siłę do działania? Jak zmotywować pracowników, by sami dbali o jakość swojej pracy? Może uważasz, że niczego nie możesz odpuścić, bo wszystko jest równie ważne? Podczas tego spotkania osobiście doświadczysz potęgi treningu mentalnego i tego jak wielkie ma znaczenie dla Twojej placówki, ale przede wszystkim dla Ciebie. To będzie prawdziwie mentalna uczta dla Ciebie dyrektorze, po której wyznaczysz nowy kierunek działań w twoim zarządzaniu – bardzo przyjemny i owocny w skutkach.

15:50 - 16:40
Kontrolować i wspierać – jak prowadzić nadzór pedagogiczny w przedszkolu?
Jolanta Siuda-Lendzion
Zadaniem każdego dyrektora jest prowadzenie nadzoru pedagogicznego. Czy nadzór musi sprowadzać się do tabelek i rubryk? Jak pogodzić formy nadzoru pedagogicznego, by były efektywne i spełniały swoje cele? Najważniejsze jednak, by w nadzorze pedagogicznym nie zatracić siebie, swoich współpracowników i swoich przedszkolaków. Jak skutecznie i efektywnie prowadzić nadzór pedagogiczny?
16:40 - 17:00
Podziękowanie, zakończenie I dnia konferencji

Drugi dzień - warsztaty - praktyczne rozwinięcie tematu prelekcji "Dotacje oświatowe – prawidłowe rozliczenie, dokumentowanie, kontrola" z dnia poprzedniego

9:00 - 10:30
I część warsztatów - praktyczne rozwinięcie tematu "Dotacje oświatowe – prawidłowe rozliczenie, dokumentowanie, kontrola"
Agnieszka Pessel
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa – czas na networking

(w cenie biletu)

11:00 - 12:30
II część warsztatów - praktyczne rozwinięcie tematu "Dotacje oświatowe – prawidłowe rozliczenie, dokumentowanie, kontrola"
Agnieszka Pessel

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Najlepsi prelegenci w jednym miejscu

II Edycja Konferencji Nowoczesny Dyrektor Przedszkola to doskonałe miejsce, by poznać znanych i cenionych ekspertów z branży przedszkolnej, porozmawiać z nimi „twarzą w twarz” oraz wymienić się doświadczeniami.

Mnóstwo nowych branżowych kontaktów

Oprócz znakomitych prelegentów obecni będą także dyrektorzy przedszkoli publicznych i niepublicznych, z którymi można nawiązać wartościowe relacje. To oni najlepiej rozumieją wyzwania towarzyszące prowadzeniu przedszkoli.

Wiedza, którą można zastosować w praktyce

Każdy uczestnik konferencji otrzyma nagranie wydarzenia oraz materiały od każdego z prelegentów. Zdobytą wiedzę i materiały można praktycznie wdrożyć w swoich placówkach.

Co uczestnicy sądzą o I edycji konferencji?

Dla kogo jest konferencja?

dla dyrektorów przedszkoli niepublicznych i publicznych

Gdzie odbędzie się konferencja?

Park Hotel Diament w Katowicach

Nowoczesny, biznesowy hotel zlokalizowany bardzo blisko centrum miasta, przy autostradzie A4 na odcinku pomiędzy węzłami Mikołowska i Francuska, w pobliżu drogi krajowej S86.

Doskonała lokalizacja zapewnia świetne połączenie z resztą kraju, a przede wszystkim z Krakowem, Wrocławiem oraz lotniskami Katowice-Pyrzowice i Kraków-Balice.

Adres:
ul. Wita Stwosza 37
40-042 Katowice

Odległości:
Przystanek autobusowy - 3 min
Lotnisko - 33 min
Centrum miasta - 5 min
Dworzec - 5 min

Organizator

Na co dzień dostarczamy aplikację wspierającą codzienną pracę przedszkoli i żłobków. Z naszej aplikacji korzysta już ponad 1000 placówek z całej Polski. Od 8 lat jesteśmy związani z branżą przedszkolną. Przy tworzeniu aplikacji współpracujemy z setkami dyrektorów i właścicieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, by jak najskuteczniej eliminować wyzwania związane z codziennym zarządzaniem.

Partner główny

Partnerzy

Poprzednia Edycja Konferencji NDP

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji zdjęciowej z poprzedniej edycji konferencji NDP

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Gdzie i kiedy odbędzie się konferencja?

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 września 2023 roku, stacjonarnie w Park Hotel Diament w Katowicach.

Jak dojechać na miejsce konferencji?

Park Hotel Diament znajduje się przy ul. Wita Stwosza 37 w Katowicach, przy autostradzie A4 na odcinku pomiędzy węzłami Mikołowska i Francuska, w pobliżu drogi krajowej S86.

Czy wystawiacie fakturę przelewową lub proformę?

Tak. W takiej sytuacji prosimy o kontakt na ndp@inso.pl

Czy obiad jest w cenie biletu?

Tak, podczas pierwszego dnia konferencji zapewniony jest obiad oraz kawa i przekąski. Podczas warsztatów drugiego dnia zapewniona jest kawa i przekąski. Jeśli korzystają Państwo z pakietu z noclegiem zapewnione jest również śniadanie.

Czy podane ceny są cenami brutto?

Tak, podane ceny są cenami brutto.

Jak odbiorę bilet na konferencję?

Przed wejściem na konferencję odbędzie się rejestracja uczestników, gdzie otrzymają Państwo swój indywidualny identyfikator.

Co obejmuje pakiet z noclegiem?

Pakiet z noclegiem obejmuje nocleg w Park Hotel Diament w Katowicach wraz ze śniadaniem w drugim dniu wydarzenia.

Jaki rodzaj pokoju jest oferowany w pakiecie z noclegiem?

W pakiecie z noclegiem oferowany jest pokój jednoosobowy.

Czy na miejscu jest dostępny parking?

Na terenie hotelu znajduje się kilka bezpłatnych miejsc parkingowych. Dodatkowo hotel posiada parking za szlabanem, który jest monitorowany i ubezpieczony w cenie 5 zł za godzinę lub 50 zł za dobę.